Chế độ demo
BTCUSD
54998.06
Báo giá
-11.27%
Thay đổi (1m)
EOSUSD
3.9340
Báo giá
-18.43%
Thay đổi (1m)
ETHUSD
4144.74
Báo giá
-2.70%
Thay đổi (1m)
ZECUSD
259.90
Báo giá
55.91%
Thay đổi (1m)
ZILUSD
0.08473
Báo giá
-22.88%
Thay đổi (1m)
QTMUSD
14.789
Báo giá
10.09%
Thay đổi (1m)
XRPUSD
0.95680
Báo giá
-16.88%
Thay đổi (1m)
LTCUSD
197.00
Báo giá
0.72%
Thay đổi (1m)
ADAUSD
1.57100
Báo giá
-28.26%
Thay đổi (1m)
OMGUSD
8.1440
Báo giá
-43.44%
Thay đổi (1m)
XTZUSD
4.7470
Báo giá
-31.67%
Thay đổi (1m)
TRXUSD
0.09482
Báo giá
-8.06%
Thay đổi (1m)
NEOUSD
38.25
Báo giá
-15.24%
Thay đổi (1m)
BCHUSD
565.70
Báo giá
-8.70%
Thay đổi (1m)
BNBUSD
610.7000
Báo giá
25.71%
Thay đổi (1m)
XMRUSD
230.70
Báo giá
-21.02%
Thay đổi (1m)
LTCBTC
0.00358
Báo giá
13.65%
Thay đổi (1m)
ETHBTC
0.07537
Báo giá
9.68%
Thay đổi (1m)
XLMUSD
0.32340
Báo giá
-15.89%
Thay đổi (1m)
XMRBTC
0.00419
Báo giá
-11.04%
Thay đổi (1m)
ZECBTC
0.00472
Báo giá
76.12%
Thay đổi (1m)
MKRUSD
3149.00
Báo giá
24.12%
Thay đổi (1m)