Chế độ demo
NQ
16055.0
Báo giá
3.25%
Thay đổi (1m)
SPX
4585.6
Báo giá
0.20%
Thay đổi (1m)
YM
34700.7
Báo giá
-2.99%
Thay đổi (1m)
FDAX
15112.8
Báo giá
-3.96%
Thay đổi (1m)
HK50
23705.0
Báo giá
-7.37%
Thay đổi (1m)
CAC
6704.4
Báo giá
-0.83%
Thay đổi (1m)
FTSE
7021.2
Báo giá
-3.43%
Thay đổi (1m)
NI225
28026.00
Báo giá
-3.22%
Thay đổi (1m)
ASX200
7167.2
Báo giá
-3.67%
Thay đổi (1m)
SX5E
4062.4
Báo giá
-3.71%
Thay đổi (1m)
IBEX35
8370.70
Báo giá
-6.96%
Thay đổi (1m)