Chế độ demo
#AAPL
156.75
Báo giá
4.95%
Thay đổi (1m)
#INTC
48.83
Báo giá
1.16%
Thay đổi (1m)
#TSLA
1081.66
Báo giá
1.85%
Thay đổi (1m)
#AGNC
15.90
Báo giá
-3.52%
Thay đổi (1m)
#PYPL
187.70
Báo giá
-22.07%
Thay đổi (1m)
#AMGN
201.00
Báo giá
-3.10%
Thay đổi (1m)
#AMZN
3504.34
Báo giá
3.07%
Thay đổi (1m)
#FB
333.07
Báo giá
5.90%
Thay đổi (1m)
#NVDA
315.04
Báo giá
28.06%
Thay đổi (1m)
#INO
7.24
Báo giá
5.39%
Thay đổi (1m)
#MRNA
329.29
Báo giá
-3.90%
Thay đổi (1m)
#ZM
220.15
Báo giá
-21.32%
Thay đổi (1m)
#MSFT
329.52
Báo giá
3.05%
Thay đổi (1m)
#OKTA
222.75
Báo giá
-12.85%
Thay đổi (1m)
#QCOM
175.66
Báo giá
33.02%
Thay đổi (1m)
#EBAY
72.44
Báo giá
-7.51%
Thay đổi (1m)
#DOCU
248.76
Báo giá
-11.29%
Thay đổi (1m)
#LRCX
641.65
Báo giá
16.43%
Thay đổi (1m)
#CSCO
54.66
Báo giá
-3.46%
Thay đổi (1m)
#MDLZ
60.23
Báo giá
-0.54%
Thay đổi (1m)
#NFLX
665.44
Báo giá
-0.63%
Thay đổi (1m)
#SBUX
110.56
Báo giá
-3.13%
Thay đổi (1m)
#AVGO
546.48
Báo giá
2.70%
Thay đổi (1m)
#GILD
70.23
Báo giá
4.85%
Thay đổi (1m)
#GOOG
2856.54
Báo giá
0.09%
Thay đổi (1m)
#ADP
229.51
Báo giá
2.70%
Thay đổi (1m)
#PDD
68.34
Báo giá
-27.07%
Thay đổi (1m)
#PEP
161.14
Báo giá
0.06%
Thay đổi (1m)