Chế độ demo
BTCUSD
55019.99
Báo giá
-11.24%
Thay đổi (1m)
EOSUSD
3.9260
Báo giá
-18.60%
Thay đổi (1m)
ETHUSD
4147.99
Báo giá
-2.63%
Thay đổi (1m)
ZECUSD
263.00
Báo giá
57.77%
Thay đổi (1m)
ZILUSD
0.08486
Báo giá
-22.76%
Thay đổi (1m)
QTMUSD
14.730
Báo giá
9.65%
Thay đổi (1m)
XRPUSD
0.95670
Báo giá
-16.89%
Thay đổi (1m)
LTCUSD
196.80
Báo giá
0.61%
Thay đổi (1m)
ADAUSD
1.56800
Báo giá
-28.40%
Thay đổi (1m)
OMGUSD
8.1750
Báo giá
-43.22%
Thay đổi (1m)
XTZUSD
4.7230
Báo giá
-32.01%
Thay đổi (1m)
TRXUSD
0.09487
Báo giá
-8.01%
Thay đổi (1m)
NEOUSD
38.34
Báo giá
-15.05%
Thay đổi (1m)
BCHUSD
565.00
Báo giá
-8.81%
Thay đổi (1m)
BNBUSD
609.8000
Báo giá
25.52%
Thay đổi (1m)
XMRUSD
228.90
Báo giá
-21.64%
Thay đổi (1m)
LTCBTC
0.00357
Báo giá
13.33%
Thay đổi (1m)
ETHBTC
0.07538
Báo giá
9.69%
Thay đổi (1m)
XLMUSD
0.32480
Báo giá
-15.53%
Thay đổi (1m)
XMRBTC
0.00416
Báo giá
-11.68%
Thay đổi (1m)
ZECBTC
0.00477
Báo giá
77.99%
Thay đổi (1m)
MKRUSD
3148.00
Báo giá
24.08%
Thay đổi (1m)