Chế độ demo
BTCUSD
55012.58
Báo giá
-11.25%
Thay đổi (1m)
EOSUSD
3.9360
Báo giá
-18.39%
Thay đổi (1m)
ETHUSD
4145.38
Báo giá
-2.69%
Thay đổi (1m)
ZECUSD
260.20
Báo giá
56.09%
Thay đổi (1m)
ZILUSD
0.08472
Báo giá
-22.89%
Thay đổi (1m)
QTMUSD
14.790
Báo giá
10.09%
Thay đổi (1m)
XRPUSD
0.95680
Báo giá
-16.88%
Thay đổi (1m)
LTCUSD
196.70
Báo giá
0.56%
Thay đổi (1m)
ADAUSD
1.57200
Báo giá
-28.22%
Thay đổi (1m)
OMGUSD
8.1490
Báo giá
-43.40%
Thay đổi (1m)
XTZUSD
4.7280
Báo giá
-31.94%
Thay đổi (1m)
TRXUSD
0.09481
Báo giá
-8.07%
Thay đổi (1m)
NEOUSD
38.22
Báo giá
-15.31%
Thay đổi (1m)
BCHUSD
565.20
Báo giá
-8.78%
Thay đổi (1m)
BNBUSD
611.0000
Báo giá
25.77%
Thay đổi (1m)
XMRUSD
230.50
Báo giá
-21.09%
Thay đổi (1m)
LTCBTC
0.00357
Báo giá
13.33%
Thay đổi (1m)
ETHBTC
0.07534
Báo giá
9.63%
Thay đổi (1m)
XLMUSD
0.32420
Báo giá
-15.68%
Thay đổi (1m)
XMRBTC
0.00419
Báo giá
-11.04%
Thay đổi (1m)
ZECBTC
0.00472
Báo giá
76.12%
Thay đổi (1m)
MKRUSD
3147.00
Báo giá
24.04%
Thay đổi (1m)