Chế độ demo

FUND Bán 19.05.2022 11:13

CAC 40: thị trường chứng khoán Pháp đang tiếp tục giảm

Một trong những chỉ số hàng đầu của nền kinh tế Châu Âu CAC 40 đang được điều chỉnh, được giao dịch ở 6288.0. Thị trường chứng khoán Pháp đang giảm sau sự phục hồi của các xu hướng tích cực trên thị trường trái phiếu, và ngay cả những báo cáo tích cực của các thành phần lớn cũng chưa thể thay đổi xu hướng tiêu cực.

Thêm

Chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Chờ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán Chủ động

Cảm tính thị trường

0% bán
100% mua