Chế độ demo
Mua
0.01
15.08.2022 17:42:33
1777.29
1779.89
1777.50
0.00
Lợi nhuận
2.60 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2022 17:42:33
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1777.29
Dừng lỗ
1777.50
Lợi nhuận
2.60 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1779.89
Chốt lời
0.00
Mua
0.01
15.08.2022 16:29:36
140.807
140.825
140.250
142.000
Lợi nhuận
0.13 USD
CHFJPY
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2022 16:29:36
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
140.807
Dừng lỗ
140.250
Lợi nhuận
0.13 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
140.825
Chốt lời
142.000
Mua
0.01
15.08.2022 16:14:28
1.02074
1.01641
1.01500
1.03000
Lợi nhuận
-4.33 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2022 16:14:28
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.02074
Dừng lỗ
1.01500
Lợi nhuận
-4.33 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.01641
Chốt lời
1.03000
Mua
0.01
15.08.2022 15:47:21
0.66212
0.66473
0.66312
0.67000
Lợi nhuận
2.76 USD
AUDCHF
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2022 15:47:21
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.66212
Dừng lỗ
0.66312
Lợi nhuận
2.76 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.66473
Chốt lời
0.67000
Mua
0.01
15.08.2022 10:28:56
1790.03
1779.89
0.00
1793.00
Lợi nhuận
-10.14 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2022 10:28:56
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1790.03
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-10.14 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1779.89
Chốt lời
1793.00
Mua
0.01
12.08.2022 20:26:53
1.21449
1.20649
1.20387
1.24575
Lợi nhuận
-8.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2022 20:26:53
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.21449
Dừng lỗ
1.20387
Lợi nhuận
-8.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.20649
Chốt lời
1.24575
Bán
0.01
10.08.2022 16:00:39
0.90475
0.90686
0.91300
0.90350
Lợi nhuận
-1.63 USD
AUDCAD
Ngày và giờ mở cửa
10.08.2022 16:00:39
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.90475
Dừng lỗ
0.91300
Lợi nhuận
-1.63 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.90686
Chốt lời
0.90350
Bán
0.01
10.08.2022 15:36:09
0.90378
0.90686
0.91300
0.89350
Lợi nhuận
-2.39 USD
AUDCAD
Ngày và giờ mở cửa
10.08.2022 15:36:09
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.90378
Dừng lỗ
0.91300
Lợi nhuận
-2.39 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.90686
Chốt lời
0.89350
Mua
0.01
03.08.2022 18:27:25
1759.90
1779.89
1760.00
0.00
Lợi nhuận
19.99 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2022 18:27:25
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1759.90
Dừng lỗ
1760.00
Lợi nhuận
19.99 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1779.89
Chốt lời
0.00
Mua
0.01
03.08.2022 17:28:57
1759.26
1779.89
1760.00
0.00
Lợi nhuận
20.63 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2022 17:28:57
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1759.26
Dừng lỗ
1760.00
Lợi nhuận
20.63 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1779.89
Chốt lời
0.00
Bán
0.01
27.07.2022 21:31:23
1721.74
1780.48
0.00
1720.74
Lợi nhuận
-58.74 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
27.07.2022 21:31:23
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1721.74
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-58.74 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1780.48
Chốt lời
1720.74
Bán
0.01
22.07.2022 14:10:44
1.19456
1.20676
0.00000
1.19400
Lợi nhuận
-12.20 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2022 14:10:44
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.19456
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-12.20 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.20676
Chốt lời
1.19400
Bán
0.02
21.07.2022 16:26:23
1694.81
1780.48
0.00
1687.00
Lợi nhuận
-171.34 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
21.07.2022 16:26:23
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1694.81
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-171.34 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1780.48
Chốt lời
1687.00
Bán
0.01
21.07.2022 15:35:58
1694.26
1780.48
0.00
1687.00
Lợi nhuận
-86.22 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
21.07.2022 15:35:58
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1694.26
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-86.22 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1780.48
Chốt lời
1687.00
Bán
0.01
21.07.2022 15:28:22
1689.36
1780.48
0.00
1687.00
Lợi nhuận
-91.12 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
21.07.2022 15:28:22
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1689.36
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-91.12 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1780.48
Chốt lời
1687.00
Bán
0.01
16.06.2022 15:13:22
136.109
140.866
0.000
136.050
Lợi nhuận
-35.69 USD
CHFJPY
Ngày và giờ mở cửa
16.06.2022 15:13:22
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
136.109
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-35.69 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
140.866
Chốt lời
136.050
Mua
0.01
13.06.2022 15:20:57
1850.69
1779.89
0.00
1851.00
Lợi nhuận
-70.80 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.06.2022 15:20:57
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1850.69
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-70.80 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1779.89
Chốt lời
1851.00
Mua
0.01
03.06.2022 11:09:46
0.91247
0.90645
0.00000
0.91255
Lợi nhuận
-4.67 USD
AUDCAD
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2022 11:09:46
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.91247
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.67 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.90645
Chốt lời
0.91255
Bán
0.01
24.05.2022 19:31:26
126.557
133.304
0.000
126.500
Lợi nhuận
-50.61 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
24.05.2022 19:31:26
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
126.557
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-50.61 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
133.304
Chốt lời
126.500
Sao chép
271.33 USD
24.04.2022 22:05:58
13191.60%
297.77%
0.00
0.00
Lợi nhuận
56.01 USD
Carefulprofit
Ngày và giờ mở cửa
24.04.2022 22:05:58
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
56.01 USD
Khối lượng giao dịch
271.33 USD
Chốt lời
0.00
Bán
0.01
14.04.2022 17:00:02
0.82592
0.84267
1.22592
0.83000
Lợi nhuận
-20.21 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2022 17:00:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.82592
Dừng lỗ
1.22592
Lợi nhuận
-20.21 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.84267
Chốt lời
0.83000
Bán
0.01
12.04.2022 16:00:02
0.92907
0.94650
1.32907
0.93000
Lợi nhuận
-18.42 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2022 16:00:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.92907
Dừng lỗ
1.32907
Lợi nhuận
-18.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.94650
Chốt lời
0.93000