Chế độ demo
15.08.2022 16:09:01
15.08.2022 20:40:02
Mua
0.01
1779.77
1780.98
Lợi nhuận
1.21 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#97723592
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2022 16:09:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1779.77
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2022 20:40:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1780.98
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.21 USD
15.08.2022 14:42:01
15.08.2022 15:47:41
Mua
0.01
1774.72
1775.99
Lợi nhuận
1.27 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#97710980
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2022 14:42:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1774.72
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2022 15:47:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1775.99
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.27 USD
15.08.2022 15:31:37
15.08.2022 15:38:16
Bán
0.01
1783.5
1781
Lợi nhuận
2.50 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#97717264
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2022 15:31:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1783.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2022 15:38:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1781
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.50 USD
12.08.2022 11:38:59
15.08.2022 13:31:06
Bán
0.01
85.924
84.842
Lợi nhuận
8.11 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#97638959
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2022 11:38:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
85.924
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2022 13:31:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
84.842
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.11 USD
12.08.2022 11:40:55
15.08.2022 13:31:01
Bán
0.01
94.924
93.759
Lợi nhuận
8.72 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#97639019
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2022 11:40:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
94.924
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2022 13:31:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
93.759
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.72 USD
12.08.2022 11:00:58
15.08.2022 13:30:41
Bán
0.01
137.15
135.993
Lợi nhuận
8.67 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#97637558
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2022 11:00:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
137.15
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2022 13:30:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
135.993
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.67 USD
12.08.2022 20:25:01
15.08.2022 13:30:24
Mua
0.01
1.02669
1.01852
Lợi nhuận
-8.17 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#97660754
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2022 20:25:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.02669
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2022 13:30:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.01852
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-8.17 USD
05.08.2022 15:31:53
15.08.2022 12:49:52
Mua
0.01
1778.55
1779.5
Lợi nhuận
0.95 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#97428848
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2022 15:31:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1778.55
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2022 12:49:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1779.5
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.95 USD
12.08.2022 11:46:51
15.08.2022 10:16:03
Mua
0.01
1787.21
1788
Lợi nhuận
0.79 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#97639241
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2022 11:46:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1787.21
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2022 10:16:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1788
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.79 USD
12.08.2022 19:31:29
15.08.2022 10:07:44
Bán
0.01
1797.34
1790.5
Lợi nhuận
6.84 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#97659465
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2022 19:31:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1797.34
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2022 10:07:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1790.5
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.84 USD
11.08.2022 12:26:55
15.08.2022 09:42:25
Bán
0.01
0.70926
0.70852
Lợi nhuận
0.74 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#97599808
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2022 12:26:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.70926
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2022 09:42:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.70852
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.74 USD
12.08.2022 20:55:49
15.08.2022 04:16:32
Bán
0.01
1799.12
1799.06
Lợi nhuận
0.06 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#97661230
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2022 20:55:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1799.12
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2022 04:16:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1799.06
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
12.08.2022 20:09:59
12.08.2022 20:50:58
Bán
0.01
1800.76
1800.32
Lợi nhuận
0.44 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#97660274
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2022 20:09:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1800.76
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2022 20:50:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1800.32
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.44 USD
10.08.2022 15:55:54
12.08.2022 17:52:42
Mua
0.01
0.94262
0.944
Lợi nhuận
1.46 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#97561749
Ngày và giờ mở cửa
10.08.2022 15:55:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.94262
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2022 17:52:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.944
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.46 USD
10.08.2022 16:10:47
12.08.2022 17:52:42
Mua
0.01
0.94343
0.944
Lợi nhuận
0.60 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#97563973
Ngày và giờ mở cửa
10.08.2022 16:10:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.94343
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2022 17:52:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.944
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
12.08.2022 10:32:17
12.08.2022 15:58:46
Mua
0.01
1791.65
1793.19
Lợi nhuận
1.54 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#97635668
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2022 10:32:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1791.65
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2022 15:58:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1793.19
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.54 USD
12.08.2022 10:42:23
12.08.2022 15:22:47
Mua
0.01
1789.3
1792
Lợi nhuận
2.70 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#97636326
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2022 10:42:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1789.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2022 15:22:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1792
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.70 USD
12.08.2022 10:56:58
12.08.2022 11:01:10
Mua
0.01
1787.99
1788
Lợi nhuận
0.01 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#97637273
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2022 10:56:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1787.99
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2022 11:01:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1788
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
12.08.2022 09:59:28
12.08.2022 10:32:28
Bán
0.01
1793.05
1791.68
Lợi nhuận
1.37 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#97634179
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2022 09:59:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1793.05
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2022 10:32:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1791.68
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.37 USD
11.08.2022 11:04:43
12.08.2022 10:01:30
Bán
0.01
1.03205
1.03096
Lợi nhuận
1.09 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#97596805
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2022 11:04:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.03205
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2022 10:01:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.03096
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.09 USD
10.08.2022 15:35:54
12.08.2022 07:08:10
Mua
0.01
141.434
141.459
Lợi nhuận
0.19 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#97557770
Ngày và giờ mở cửa
10.08.2022 15:35:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
141.434
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2022 07:08:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
141.459
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.19 USD
12.08.2022 06:54:40
12.08.2022 06:57:22
Bán
0.01
1.71302
1.71402
Lợi nhuận
-0.71 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#97629679
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2022 06:54:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.71302
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2022 06:57:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.71402
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.71 USD
11.08.2022 14:15:37
12.08.2022 06:53:14
Mua
0.01
1.71872
1.71311
Lợi nhuận
-3.99 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#97602961
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2022 14:15:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.71872
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2022 06:53:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.71311
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.99 USD
11.08.2022 09:08:46
12.08.2022 06:42:22
Mua
0.01
1.90618
1.889
Lợi nhuận
-11.08 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#97591815
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2022 09:08:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.90618
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2022 06:42:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.889
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-11.08 USD
10.08.2022 15:35:32
12.08.2022 03:30:23
Mua
0.01
133.296
133.35
Lợi nhuận
0.40 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#97557690
Ngày và giờ mở cửa
10.08.2022 15:35:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
133.296
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2022 03:30:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
133.35
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
10.08.2022 16:11:51
12.08.2022 03:29:39
Mua
0.01
141.288
141.5
Lợi nhuận
1.59 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#97564078
Ngày và giờ mở cửa
10.08.2022 16:11:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
141.288
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2022 03:29:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
141.5
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.59 USD
10.08.2022 16:25:27
12.08.2022 03:26:15
Mua
0.01
133.171
133.3
Lợi nhuận
0.97 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#97565308
Ngày và giờ mở cửa
10.08.2022 16:25:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
133.171
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2022 03:26:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
133.3
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.97 USD
11.08.2022 12:27:17
11.08.2022 21:41:08
Bán
0.01
1.22202
1.21988
Lợi nhuận
2.14 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#97599839
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2022 12:27:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.22202
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2022 21:41:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.21988
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.14 USD
11.08.2022 18:36:19
11.08.2022 18:54:14
Mua
0.01
1789.79
1789.9
Lợi nhuận
0.11 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#97618288
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2022 18:36:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1789.79
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2022 18:54:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1789.9
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.11 USD
11.08.2022 13:21:45
11.08.2022 18:31:21
Bán
0.01
1790.95
1789.01
Lợi nhuận
1.94 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#97601638
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2022 13:21:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1790.95
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2022 18:31:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1789.01
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.94 USD
11.08.2022 12:03:05
11.08.2022 18:31:21
Bán
0.01
1789.36
1789.01
Lợi nhuận
0.35 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#97598885
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2022 12:03:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1789.36
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2022 18:31:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1789.01
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.35 USD
11.08.2022 17:50:00
11.08.2022 18:15:05
Mua
0.01
1793.5
1787.04
Lợi nhuận
-6.46 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#97615740
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2022 17:50:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1793.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2022 18:15:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1787.04
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-6.46 USD
11.08.2022 17:04:31
11.08.2022 17:48:54
Bán
0.01
1797.4
1794.46
Lợi nhuận
2.94 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#97613282
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2022 17:04:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1797.4
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2022 17:48:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1794.46
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.94 USD
11.08.2022 16:22:11
11.08.2022 16:51:27
Mua
0.01
132.166
131.896
Lợi nhuận
-2.05 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#97610446
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2022 16:22:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
132.166
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2022 16:51:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
131.896
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.05 USD
11.08.2022 16:03:38
11.08.2022 16:24:09
Bán
0.01
1794.57
1794.5
Lợi nhuận
0.07 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#97609638
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2022 16:03:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1794.57
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2022 16:24:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1794.5
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
11.08.2022 15:39:12
11.08.2022 15:53:50
Mua
0.01
1795.86
1797.2
Lợi nhuận
1.34 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#97607827
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2022 15:39:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1795.86
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2022 15:53:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1797.2
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.34 USD
11.08.2022 15:32:01
11.08.2022 15:37:22
Bán
0.01
1795.49
1794.05
Lợi nhuận
1.44 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#97607019
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2022 15:32:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1795.49
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2022 15:37:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1794.05
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.44 USD
11.08.2022 15:31:28
11.08.2022 15:31:55
Bán
0.01
131.737
131.809
Lợi nhuận
-0.55 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#97606943
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2022 15:31:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
131.737
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2022 15:31:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
131.809
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.55 USD
11.08.2022 09:47:09
11.08.2022 11:08:32
Bán
0.01
140.93
140.922
Lợi nhuận
0.06 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#97593227
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2022 09:47:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
140.93
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2022 11:08:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
140.922
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
11.08.2022 09:51:07
11.08.2022 10:05:57
Bán
0.01
132.695
132.76
Lợi nhuận
-0.49 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#97593406
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2022 09:51:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
132.695
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2022 10:05:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
132.76
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.49 USD
11.08.2022 09:24:10
11.08.2022 09:54:37
Bán
0.01
140.997
140.973
Lợi nhuận
0.18 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#97592281
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2022 09:24:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
140.997
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2022 09:54:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
140.973
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.18 USD
10.08.2022 16:09:13
11.08.2022 09:51:29
Bán
0.01
1.03229
1.03044
Lợi nhuận
1.85 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#97563785
Ngày và giờ mở cửa
10.08.2022 16:09:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.03229
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2022 09:51:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.03044
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.85 USD
10.08.2022 17:16:57
11.08.2022 09:51:24
Bán
0.01
1.03278
1.0304
Lợi nhuận
2.38 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#97569897
Ngày và giờ mở cửa
10.08.2022 17:16:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.03278
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2022 09:51:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.0304
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.38 USD
10.08.2022 15:59:57
11.08.2022 09:50:46
Bán
0.01
1.22175
1.22164
Lợi nhuận
0.11 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#97562275
Ngày và giờ mở cửa
10.08.2022 15:59:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.22175
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2022 09:50:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.22164
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.11 USD
10.08.2022 11:10:12
10.08.2022 19:01:37
Bán
0.01
0.84426
0.84412
Lợi nhuận
0.17 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#97545808
Ngày và giờ mở cửa
10.08.2022 11:10:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.84426
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.08.2022 19:01:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.84412
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.17 USD
10.08.2022 16:33:50
10.08.2022 18:14:13
Mua
0.01
1795.19
1798.56
Lợi nhuận
3.37 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#97566059
Ngày và giờ mở cửa
10.08.2022 16:33:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1795.19
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.08.2022 18:14:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1798.56
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.37 USD
10.08.2022 16:33:53
10.08.2022 17:19:35
Mua
0.01
1795.46
1796.52
Lợi nhuận
1.06 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#97566065
Ngày và giờ mở cửa
10.08.2022 16:33:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1795.46
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.08.2022 17:19:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1796.52
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.06 USD
10.08.2022 16:08:03
10.08.2022 17:01:59
Bán
0.01
1.03275
1.03267
Lợi nhuận
0.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#97563667
Ngày và giờ mở cửa
10.08.2022 16:08:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.03275
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.08.2022 17:01:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.03267
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
10.08.2022 16:04:07
10.08.2022 16:16:34
Mua
0.01
1796.17
1797.23
Lợi nhuận
1.06 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#97563190
Ngày và giờ mở cửa
10.08.2022 16:04:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1796.17
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.08.2022 16:16:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1797.23
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.06 USD
10.08.2022 15:45:32
10.08.2022 16:06:16
Mua
0.01
0.94226
0.94249
Lợi nhuận
0.24 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#97560187
Ngày và giờ mở cửa
10.08.2022 15:45:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.94226
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.08.2022 16:06:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.94249
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.24 USD